Πελάτης

Η Alinda Velco S.A. είναι μια ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στους τομείς των βιομηχανικών πρώτων υλών και των προϊόντων καθαρισμού. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1989 αντιπροσωπεύοντας και διανέμοντας στην ελληνική αγορά βιομηχανικές πρώτες ύλες γνωστών πολυεθνικών παραγωγών. Πολύ γρήγορα η εταιρία ανέπτυξε την κατάλληλη τεχνολογία για προϊόντα οικιακής χρήσης. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και την εμπορία απορρυπαντικών και ειδικών προϊόντων καθαρισμού ιδιωτικής ετικέτας.

project image
Δημιουργία Συσκευασίας

Με την εξαγορά της Tension S.A., μιας εταιρίας που ειδικεύεται στη μεγάλης κλίμακας παραγωγή απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού, η Alinda μετατράπηκε από απλός μεσολαβητής διανομής βιομηχανικών πρώτων υλών σε εταιρία που μπορούσε να παράγει και να εμπορεύεται τα δικά της εμπορικά προϊόντα οικιακής χρήσης. Δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό ένας νέος κατάλογος προϊόντων και ζητήθηκε από την bndb να σχεδιάσει τη νέα εικόνα του brand από την αρχή, με στόχο να καλύψει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και ειδών συσκευασίας. Η ιεράρχηση της πληροφορίας και η ισχυρή επιρροή του σχεδιασμού χρησιμοποιήθηκαν για να μεταδοθεί το βασικό μήνυμα στους αγοραστές, συμπληρωματικά με τα οφέλη των διαφόρων προϊόντων. Ο σχεδιασμός προσαρμοσμένων εικονογραφήσεων και τρισδιάστατων στοιχείων μας βοήθησε να αναδείξουμε τις δευτερεύουσες πληροφορίες και να αναδείξουμε τις βασικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών των προϊόντων. Τελικά, η Alinda επέκτεινε τη νέα στρατηγική σχεδίασης συσκευασίας σε ολόκληρη την πελατειακή βάση της και μαζί με την ομάδα της bndb παρείχαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον επανασχεδιασμό γνωστών ιδιωτικών ετικετών της ελληνικής αγοράς, όπως η Servin και η Pappy.

Εταιρική εικόνα & προϊοντικοί κατάλογοι

Ακολουθώντας μια επιθετική στρατηγική διείσδυσης στην αγορά, η ομάδα της Alinda αποφάσισε να δημιουργήσει διαφορετικές ετικέτες, με προσαρμοσμένο κατάλογο προϊόντων, για διαφορετικές κατηγορίες πελατών. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας της εταιρικής προώθησης, ανατέθηκε στη bndb να αναπτύξει όλες τις νέες ταυτότητες μάρκας και να δημιουργήσει μια νέα αρχιτεκτονική με πολλαπλά σημεία προώθησης, όπου κάθε brand θα μπορούσε να αλληλοεπιδρά ισοδύναμα με τον πελάτη, είτε σε επίπεδο B2Bείτε σε επίπεδο B2C. Επιπλέον, οι κατάλογοι των προϊόντων έγιναν ένα σημαντικό απτό μέσο προώθησης, μέσω του οποίου οι πελάτες θα έπαιρναν σημαντικές πληροφορίες για το κάθε προϊόν. Επιπρόσθετα, οι διαφορετικές διατάξεις που δημιουργήθηκαν έπρεπε να συνδυάζουν την απλή σχεδιαστική γλώσσα με την απεικονιστική ταυτότητα του σχεδίου κάθε συσκευασίας.